Välkommen!

Senaste Nytt

Dagens bild 2017-03-21


"Klubbens pr-gäng på isen i södra hamn"
Fr. vänster Olle- Lars-Melinda-Kent-Kari.
på knä är Lars.

Nya slumpade bilder från våra tidigare turer