Välkommen!

Nu närmar det sig igen. För 22 gången!

Upptaktsträff med årsmöte!

Du är välkommen att starta upp säsongen med en upptaktsträff torsdagen
den 12 november kl. 19.00 på Luleå Energi Arena.
I programmet bl.a. en resumé av förra säsongen.
Du kan även lösa ditt medlemskap för kommande vinter.
Vi bjuder alla på fika och vi vill gärna veta hur många som kommer,
så var snäll och anmäl dig här.

Slumpade bilder från våra tidigare turer